woensdag 27 november 2013

Geslaagde Conferentie Social Media in het MBO

We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde conferentiedag afgelopen vrijdag in het Innovatiehuis.

Patrick Koning heeft op zijn weblog een verslag geschreven van de dinsdag.
Ashwin Brouwer heeft al een verslag geschreven over zijn presentatie op de vrijdag.

Een overzicht van de verschillende rondes:

Ronde 1. Jorick Scheerens
Jorick Scheerens is projectleider Practoraat Sociale Media en docent aan het Mediacollege Amsterdam.
Presentatie van Jorick Scheerens
In zijn presentatie behandelde ondermeer onderstaande thema's. Wanneer je op onderstaande klikt word je door verwezen voor verdere informatie.
Zo vind je onderandere zijn Todaysmeet.
Waar liggen mogelijkheden voor sociale media in de BPV? Dat staat in Tricider.
Ook een Evaluatieformulier van Jorick staat nu online.

Ronde 2. Willem Karssenberg
Willem werkt als webredacteur bij saMBO~ICT voor werkzaamheden ten behoeve van de website, de groepenomgeving en andere nieuwsvoorzieningen zoals de nieuwsbrief. Daarnaast voert hij gedetacheerd werkzaamheden uit voor het Consortium voor Innovatie en voor Kennisnet.
Wil je de volledige presentatie van Willem Karssenberg nog eens rustig doornemen. Als je hieronder klikt wordt u automatisch doorverwezen.
Presentatie van Willem Karssenberg
Voor andere  pagina's:
Hoe is het gebruik van MBO instellingen op Twitter
Overzicht van MBO instellingen
De Answergarden waar Willem Karssenberg gebruik van maakte.
Voorbeelden Social Media

Ronde 3. Ashwin Brouwer
Docent en coach bij het Friesland College en initiatiefnemer van de online community Social media in het mbo.
Voor de volledige presentatie van Ashwin Brouwer:
Presentatie van Ashwin Brouwer.
Ashwin vertelde ondermeer iets over zijn Facebook pagina volledig in het thema: Social media in het mbo. Als je daar meer over wilt weten, klik op onderstaande en je word automatisch doorgelinkt.
Presentatie van een van de groepjes tijdens de workshop op de dinsdag.
Hashtag van een van de groepjes: #SMhuisds.


Ronde 4. John Hanswijk
Relatiemanager bij Kennisnet.

De presentatie van John Hanswijk over kansen pakken met sociale media kun je hier terugvinden.
Je kunt ook de verschillende Themapagina's terugvinden:
Themapagina van Kennisnet over Social Media
Themapagina van Kennisnet over Mediawijsheid
Themapagina van Kennisnet over ICT bekwaamheid

Ook de Hoe? Zo! boekjes en een overzicht van alle Hoe? Zo! uitgaven:
Hoe? Zo! boekje over Social Media in het MBO
Hoe? Zo! boekje over ICT en Recht
Overzicht van alle Hoe? Zo! uitgaven

Willem Karssenberg heeft in de laatste ronde op vrijdag nog een andere presentatie verzorgd, namelijk Social Media Bingo.
Hier staat de versie van dit spel zoals het vrijdag gebruikt is.
Willem verwees naar een blogpost van Martijn Wijngaards.
Willem gebruikte voor zijn evaluatie Mentimeter.
Hier zie je de resultaten.
Het verslag van Willem Karssenberg volgt later deze week op zijn blog. 


maandag 25 november 2013

Sociale mediawijsheid in het #SMhuis

Afgelopen week mocht ik twee keer een workshop verzorgen tijdens de miniconferentie Social media in het mbo georganiseerd door het CvI in het innovatiehuis, Den Bosch.
Wanneer je dit allemaal probeert samen te pakken in een hashtag krijg je het spannend klinkende #SMhuis.

Spannend was het zeker!

Tijdens mijn workshop ging ik namelijk in op praktijkvoorbeelden van sociale media en webtools. Dat is spannend omdat een voorbeeld altijd afhankelijk is van allerlei factoren en daarom niet altijd hetzelfde effect hoeft te hebben op je eigen school. Toch gaf het gelukkig wel beelden en perspectief waarmee de aanwezige docenten, bestuurders en andere enthousiastelingen aan de slag kunnen gaan.

Naast de praktijkvoorbeelden ging ik ook in het op het online lesprogramma Mediawijsheid in het mbo (http://mediawijsheidinhetmbo.nl) waarbij de deelnemers zelf moest uitmaken hoe mediawijs zij eigenlijk zijn.
Ook hier was het spannend want dat is niet iets waar je zomaar antwoord op kunt geven! Nee, het geeft juist ruimte voor discussie en standpuntbepaling. Sociale media en mediawijsheid zijn twee thema’s die zich daar uitstekend voor lenen. Als leraar maatschappijleer geniet ik daarvan, want juist het gesprek zorgt ervoor dat er beweging komt! Die beweging is soms spannend voor individuele personen en organisaties maar kan ook ontspannend gaan werken omdat je er wezenlijke doelen mee kunt behalen!

Wat dat betreft had deze miniconferentie wel maxi mogen zijn, want er is zoveel om te bespreken en te delen… Maar, gelukkig hebben we daarvoor het internet waar dit allemaal vrolijk verder kan gaan via bijvoorbeeld de kanalen van Social media in het mbo (http://socialmediainhetmbo.nl)

Ik wil de organisatie, de sprekers en de deelnemers enorm bedanken voor deze (ont)spannende dagen en hoop jullie (online) weer te zien!

Ashwin Brouwer

maandag 18 november 2013

Social media in het mbo, de praktijkervaringen

Hoe werkt dat bij jouw les? Hoe doen jullie dat? Doet die student dat ook bij jou? Al dit soort vragen komen voorbij als je even plaatsneemt tussen een groep docenten. Dat kan gaan over instellingen, opleidingen, lessen of zelfs persoonlijke ervaringen met studenten. Het onderwerp kan veranderen maar de kern van de vraag blijft hetzelfde: praktijkvoorbeelden! Je zou kunnen concluderen dat docenten gek zijn op praktijkvoorbeelden. Een soort kennis fastfood waarbij je als docent niet hele theorieën hoeft te lezen of studies hoeft te volgen, maar gewoon gebruik kunt maken van de ervaringen van je collega’s. Niet voor niets zijn de ‘Edublogger’ websites zo ontzettend populair.

Social media in het mbo is ook zo’n Edublog waarop ik mijn praktijkvoorbeelden en ervaringen graag deel met anderen.
Omdat ik persoonlijk graag dingen anders doe dan gewoonlijk wil ik nogal eens iets uitproberen voor de klas en dat levert mooie situaties op. Maar het levert soms ook helemaal niets op. Gelukkig zijn beide interessant en worden deze pas echt leuk als je zelf de vertaling maakt naar een persoonlijke aanpak voor jouw eigen onderwijs.

In de workshop ‘Social media in het mbo, de praktijkervaringen’, op dinsdag 19 november samen met Jos Nijkrake én op vrijdag 22 november, neem ik jullie mee naar die ervaringen op instellingsniveau, opleidingsniveau en tijdens lessen om je vooral te enthousiasmeren je eigen conclusies eruit te halen voor je persoonlijke situatie.

Want hoe interessant de praktijk van een ander ook is, het is slechts een voorbeeld.
Ashwin Brouwer

donderdag 14 november 2013

Kansen pakken met sociale media!

Als ik met docenten praat over het gebruik van sociale media in het onderwijs, gaat het snel over de risico’s en gevaren. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat er bijna dagelijks berichtjes in de media verschijnen over de schaduwkanten.
Veel docenten kunnen je voorbeelden geven van incidenten op hun school, waarbij de sociale media een bedenkelijke rol hebben gespeeld. Wat mij opvalt is dat docenten die sociale media ‘ontdekt hebben’, die risico’s wat meer relativeren. Zij zien naast de risico’s ook de kansen van sociale media. Onbekend maakt onbemind en dat geldt voor sociale media in het bijzonder.

Zonder aan de risico’s van sociale media voorbij te gaan, praat ik tijdens de workshop over de kansen. Het geheim van goed onderwijs is immers afwisseling. Sociale media kunnen je die afwisseling bieden. Het is bovendien eigentijds en wat is er leuker dan dat? In de workshop passeren een aantal voorbeelden van zinvol gebruik van sociale media.
Aandacht ook voor mediawijsheid. Op dit punt kunnen studenten èn docenten nog wel wat leren.
Kortom: genoeg te bespreken tijdens deze workshop!

Graag tot ziens in Het Innovatiehuis.
John Hanswijk,
Kennisnet

Content met de sociale docent


Ik stel studenten regelmatig de vraag: zou je een maand zonder internet kunnen? Niet zelden antwoordt de student ‘ja’. Maar al zou de student dat willen, onze maatschappij kan nog geen seconde zonder deze vorm van verbondenheid. Denk maar eens aan banken etc.

Iedereen heeft er overal en altijd mee te maken, bewust en onbewust. Van wat ons te wachten staat, kunnen we ons geen voorstelling maken. Bedrijven hebben behoefte aan werknemers die gemakkelijk en deskundig met sociale media werken en die kunnen inspelen op snelle veranderingen. Kernbegrippen zijn bewustzijn, kennis, vaardigheden en houding.

Leerlingen/studenten van vmbo, mbo en hbo omarmden sociale media als early adapters, voor hen is het heel gewoon om deel te zijn van communities, permanent in contact te staan en alles te delen. Tot nu toe stelt het onderwijs zich afwachtend op; het ontbreekt aan structureel onderzoek waarmee bedrijven kunnen anticiperen op behoeften van ‘mediawijze’ medewerkers. Ook in het onderwijs zelf is er weinig effectief gebruik van sociale media.

Het Mediacollege Amsterdam heeft dit geconstateerd en vervolgens het initiatief genomen voor het ‘Practoraat Sociale Media’ met praktisch en toegepast onderzoek naar de mogelijkheden van sociale media in het onderwijs, dat eraan moet bijdragen dat het opleidingenpalet, curricula en de deskundigheid van docenten up-to-date en to-the-point zijn.

Op 19 en 22 november worden onderstaande vragen beantwoord met heldere, praktische voorbeelden, interessante tools en veel enthousiasme.
Waarom een Practoraat (Sociale Media)? En waarom over sociale media?
Wat is het doel van het Practoraat Sociale Media?
Op welke wijze worden deze doelen bereikt?
Hoe krijg je dit als onderwijsorganisatie voor elkaar?
Wie zijn betrokken bij dit project?
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Hoe kan iedereen de vruchten plukken van deze resultaten?

Tot in het innovatiehuis! Tot de 19de/22ste!
Jorick Scheerens

dinsdag 15 oktober 2013

Social media op instellingsniveau - waar zit de winst?

De workshop van Willem Karssenberg tijdens de MiniConferentie Social Media in het MBO
een tipje van de sluier

Steeds meer docenten ontdekken de mogelijkheden van het gebruik van social media binnen de les en beginnen deze in te zetten. Maar hoe staat het met het gebruik van social media op instellingsniveau? En welke rol speelt ICT in dat verband, of is het vooral mensenwerk?
Willem actief met social media
in Innovatiehuis
Uit een inventarisatie van het gebruik van social media door MBO instellingen is gebleken dat de verschillen onderling erg groot zijn. Daar waar de ene instelling al een compleet webcare-team heeft is de andere nog erg zoekende en op bepaalde platforms nauwelijks actief.
In veel gevallen is social media op instellingsniveau vooral het domein van de afdeling Communicatie & Marketing. Zij gebruiken Twitter en Facebook met name om voorlichting te geven over open dagen en opleidingsmogelijkheden.

Er kan echter zoveel meer en juist dan kan ICT daar een belangrijke rol in spelen! Wat in een aantal gevallen bij de besluitvorming rond de inzet van social media ontbreekt is voldoende kennis van de mogelijkheden die er zijn. Daarom deze workshop, bedoeld voor beleidsadviseurs, communicatie- medewerkers, onderwijsmanagers, maar natuurlijk ook docenten die betrokken zijn bij deze materie..

De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als:
●     Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen?
●     Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten?
●     Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen?
●     Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten?
●     Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten?
●     Wat doe je met een directeur/manager/docent die er maar op los twittert?

Voor 19 november zijn we volledig uitverkocht, maar Willem zal ook op vrijdag 22 november 2013 in het Innovatiehuis zijn workshop geven.
Inschrijven kan nog via de Aanmeldpagina

dinsdag 24 september 2013

Miniconferentiedag Social Media op 19 en 22 november

Vanwege het grote succes in januari zal het Consortium voor Innovatie opnieuw een Miniconferentiedag

Social Media in het MBO 

organiseren in het Innovatiehuis.

Noteer in je agenda:
dinsdag 19 of vrijdag 22 november,
Innovatiehuis te 's-Hertogenbosch.

Sprekers zullen zijn:
Jorick Scheerens (Mediacollege Amsterdam)
Content met de sociale docent (content heeft hierbij zowel de betekenis van 'inhoud', als van 'blij') en
Het mbo-keurmerk mediawijsheid

Willem Karssenberg (Trendmatcher)
Social media op instellingsniveau; waar zit je winst?

Ashwin Brouwer (Friesland College)
Social media in het mbo, de praktijkervaringen

John Hanswijk (Kennisnet)
Kansen pakken met sociale media.
Deze presentatie wordt op vrijdag verzorgd door Willem Karssenberg

Binnenkort op dit weblog uitgebreide programma-informatie over de verschillende workshops.

Voor het volledige programma van deze dag kijk op de Programmapagina

Inmiddels is de 19e november helemaal vol.
Op vrijdag 22 november bieden we hetzelfde programma nog een keer aan.
Aanmelden kan via de Aanmeldpagina.

zondag 20 januari 2013

Een terugblik op de week van de Sociale Media in het Innovatiehuis (#smhuis) van het CvI

Op mijn weblog Lerenontrafeld.nl heb ik een uitgebreide terugblik geschreven over de presentaties van Wilfred Rubens, Karin Winters, Mieke van Keulen en mijzelf.

Geïnteresseerd? Surf dan snel naar: Lerenontrafeld.nl.

donderdag 17 januari 2013

Week van de Social Media succesvol afgerond

De week van de Social Media is een groot succes geweest! We kunnen deze nieuwe evenement-week bestempelen als geslaagd.

De eerste activiteit van de week (maandag 14 januari), een Pré-Conferentie, met als onderwerp Duurzaamheid, is gepresenteerd door Rob de Vrind (Koning Willem I College), als voorloper op Dé Managementconferentie 2013.

Op woensdag hebben Patrick Koning, Karin Winters, Wilfred Rubens en Mieke van Keulen hun wervelende presentaties tijdens deze mini-conferentie over Social Media rond, voor en in het onderwijs.
In de avond hebben we onze Twitter contacten uitgenodigd voor een Tweet, meet & eat diner. Hier konden genodigden genieten van een heerlijk 4-gangen diner, met chef's Paul Laaper, Karel Wijne en Edvard Spaapen.
Op de donderdagochtend hebben Patrick Koning en Karin Winters hun handen ineen geslagen voor een presentatie met als onderwerp 'Ervaar het landschap van Sociale Media'.

Presentatie Patrick Koning


Presentatie Karin Winters


Presentatie Wilfred Rubens

Presentatie Mieke van Keulen
Presentatie Patrick Koning & Karin Winters


Hoeveel is er nu eigenlijk getwitterd op #smhuis?
(in totaal hebben we 356 Tweets ontvangen)

Impressie van activiteiten van de Week van Social Media

Voor gebruik met de iPhone/iPad, klik hier.

maandag 14 januari 2013

Pré-Conferentie Duurzaamheid goed bezocht

De eerste activiteit in de Week van de Social Media, de Pré-Conferentie Duurzaamheid (vooruitlopend op Dé Managementconferentie 2013 in april) is goed bezocht.

Voor velen een eerste kennismaking met Het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze week zullen nog vele andere bezoekers van de verschillende activiteiten in de Week van de Social Media volgen.

Het programma van deze week vind je op de weblog in het tabblad Programma

Daarnaast is er de hele week het MediaLab waar zowel studenten van het Koning Willem I College als Willem Karssenberg je kunnen adviseren over social media in het onderwijs. Willem zal ook vanuit het Innovatiehuis (digitaal) spreekuur houden.

MediaLab in Innovatiehuis

Tijdens de Week van de Social Media richten ICTstudenten van het Koning Willem I College in het Innovatiehuis een MediaLab in, waar deelnemers aan de diverse activiteiten terecht kunnen met hun vragen over sociale media.

De KW1C studenten staan deze week voor je klaar om je op Twitter te helpen, je Facebook pagina aan te maken en andere vragen over gebruik van Social Media in het onderwijs te beantwoorden.
Kom gerust even binnen lopen, vanaf nu tot donderdag 17 uur.

Morgen en woensdag zal ook @trendmatchter Willem Karssenberg aanwezig zijn en vanuit het CvI MediaLab spreekuur houden.

dinsdag 8 januari 2013

Sociale media in het mbo - Wat verwachten we van het management?

'De docent maakt het verschil', een veel gehoorde uitspraak. En ook bij het gebruik van sociale media in het onderwijs is dat natuurlijk het geval. We kunnen met z'n allen prachtige dingen verzinnen en voorbeelden tonen van de wijze waarop sociale media het onderwijs kunnen verrijken, maar als de docent het niet zit zitten zal er weinig gebeuren.

Toch speelt het management uiteraard ook een belangrijke rol bij de innovatie van het onderwijs. Eén van de vragen waar op managementniveau over nagedacht zou moeten worden is: 'Op welke manier kunnen sociale media bijdragen aan de kernstrategie van de instelling?' Het gaat hier om het ontwikkelen van een visie op het gebied van het gebruik van sociale media. Daarnaast zal er nagedacht moeten worden over de implementatie, waar uiteraard ook de ondersteuning van docenten een belangrijke rol speelt.

En dan nog iets, moeten er afspraken op papier komen over de manier waarop er met sociale media wordt omgegaan? Wat mag je wel en niet zeggen op Twitter? Mag je als docent op Facebook vrienden worden met studenten?
Wat mij betreft een lastige kwestie. Kun je afspraken maken over iets dat zo laagdrempelig, open en persoonlijk is als sociale media? Overheerst hier de angst en proberen we risico's te beperken? En lukt dat dan ook door middel van een lijstje met afspraken?
Ik kan me niet herinneren dat we destijds ook afspraken gemaakt hebben over de wijze waarop we met elkaar mobiel gingen telefoneren of e-mailen.


Tijdens mijn presentatie 'Hoe?Zo! Sociale media in het mbo' (genoemd naar de publicatie die Kennisnet onlangs heeft uitgegeven) zal ik onder andere op deze aspecten ingaan.
Ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe jij hierover denkt en wat je ervaringen zijn!

Durf je te reageren of ben je bang de regels te overtreden...? ;-)

zondag 6 januari 2013

De docent aan zet met Sociale Media

Ter voorbereiding van mijn aandeel op 16 januari heb ik net alle deelnemers die op de lijst staan eens door de Google mangel gehaald. Waarom? Gewoon goed voorbereiden en dus de doelgroep bepalen. Welke mensen zitten er op woensdag 16 januari in het Innovatiehuis en wat ga ik ze vertellen. Op grond van de Google resultaten kan ik een klein beetje inschatten hoe actief de deelnemers zijn in bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter. Het is een prachtig gemêleerd gezelschap waarvan ik er maar weinig eerder ontmoet heb, leuk…ik leer nieuwe mensen kennen. Met de workshop Docent aan zet, wil ik het hebben over de meerwaarde van het gebruik van Social media als professional, waarom zou je zelf actief zijn en wat heb je er aan. Mensen die mij kennen weten dat ik regelmatig het bekwaamheidsdossier en de wet BIO ter sprake breng. Als professional moet je weten welke taal jouw deelnemers spreken….wat er speelt in hun leven. Daarnaast (daar ben ik nog over aan het puzzelen) wil ik een aantal mogelijkheden van de inzet van Social Media in het onderwijs laten zien. in elk geval kom ik even terug op met name LinkedIn en hoop wat goeie tips mee te geven. Ik kan natuurlijk alles hier aan de keukentafel zelf bedenken, maar eigenlijk zou het veel mooier zijn als de “leervragen” van deelnemers vooraf al gesteld zouden worden. Misschien zelfs ook door mensen die er niet bij kunnen zijn, maar later de presentatie willen terugkijken.

De ervaring leert mij, dat presentatoren zich wel en deelnemers zich niet voorbereiden. Soms zijn het net echte leerlingen. Eens zien of dat nu ook het geval is. Stel hier als deelnemer of als geïnteresseerde jouw leervraag daar waar het gaat om de docent aan zet met sociale media. De focus ligt (gezien de plaats en organisatie) op Middelbaar Beroepsonderwijs. Natuurlijk heb ik materiaal genoeg en ook de beschikking over de onderwerpen van Patrick Koning, dus daar kunnen we heel veel mee doen, zonder de input.

Echter, vraaggestuurd is veel leuker en interactiever dan aanbodgestuurd en dan kan ik iets aan verwachtigsmanagement doen. Vraagt u maar……dat mag hier of naar mijn Gmail adres (karinwinters voor het apestaartje).