woensdag 27 november 2013

Geslaagde Conferentie Social Media in het MBO

We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde conferentiedag afgelopen vrijdag in het Innovatiehuis.

Patrick Koning heeft op zijn weblog een verslag geschreven van de dinsdag.
Ashwin Brouwer heeft al een verslag geschreven over zijn presentatie op de vrijdag.

Een overzicht van de verschillende rondes:

Ronde 1. Jorick Scheerens
Jorick Scheerens is projectleider Practoraat Sociale Media en docent aan het Mediacollege Amsterdam.
Presentatie van Jorick Scheerens
In zijn presentatie behandelde ondermeer onderstaande thema's. Wanneer je op onderstaande klikt word je door verwezen voor verdere informatie.
Zo vind je onderandere zijn Todaysmeet.
Waar liggen mogelijkheden voor sociale media in de BPV? Dat staat in Tricider.
Ook een Evaluatieformulier van Jorick staat nu online.

Ronde 2. Willem Karssenberg
Willem werkt als webredacteur bij saMBO~ICT voor werkzaamheden ten behoeve van de website, de groepenomgeving en andere nieuwsvoorzieningen zoals de nieuwsbrief. Daarnaast voert hij gedetacheerd werkzaamheden uit voor het Consortium voor Innovatie en voor Kennisnet.
Wil je de volledige presentatie van Willem Karssenberg nog eens rustig doornemen. Als je hieronder klikt wordt u automatisch doorverwezen.
Presentatie van Willem Karssenberg
Voor andere  pagina's:
Hoe is het gebruik van MBO instellingen op Twitter
Overzicht van MBO instellingen
De Answergarden waar Willem Karssenberg gebruik van maakte.
Voorbeelden Social Media

Ronde 3. Ashwin Brouwer
Docent en coach bij het Friesland College en initiatiefnemer van de online community Social media in het mbo.
Voor de volledige presentatie van Ashwin Brouwer:
Presentatie van Ashwin Brouwer.
Ashwin vertelde ondermeer iets over zijn Facebook pagina volledig in het thema: Social media in het mbo. Als je daar meer over wilt weten, klik op onderstaande en je word automatisch doorgelinkt.
Presentatie van een van de groepjes tijdens de workshop op de dinsdag.
Hashtag van een van de groepjes: #SMhuisds.


Ronde 4. John Hanswijk
Relatiemanager bij Kennisnet.

De presentatie van John Hanswijk over kansen pakken met sociale media kun je hier terugvinden.
Je kunt ook de verschillende Themapagina's terugvinden:
Themapagina van Kennisnet over Social Media
Themapagina van Kennisnet over Mediawijsheid
Themapagina van Kennisnet over ICT bekwaamheid

Ook de Hoe? Zo! boekjes en een overzicht van alle Hoe? Zo! uitgaven:
Hoe? Zo! boekje over Social Media in het MBO
Hoe? Zo! boekje over ICT en Recht
Overzicht van alle Hoe? Zo! uitgaven

Willem Karssenberg heeft in de laatste ronde op vrijdag nog een andere presentatie verzorgd, namelijk Social Media Bingo.
Hier staat de versie van dit spel zoals het vrijdag gebruikt is.
Willem verwees naar een blogpost van Martijn Wijngaards.
Willem gebruikte voor zijn evaluatie Mentimeter.
Hier zie je de resultaten.
Het verslag van Willem Karssenberg volgt later deze week op zijn blog. 


maandag 25 november 2013

Sociale mediawijsheid in het #SMhuis

Afgelopen week mocht ik twee keer een workshop verzorgen tijdens de miniconferentie Social media in het mbo georganiseerd door het CvI in het innovatiehuis, Den Bosch.
Wanneer je dit allemaal probeert samen te pakken in een hashtag krijg je het spannend klinkende #SMhuis.

Spannend was het zeker!

Tijdens mijn workshop ging ik namelijk in op praktijkvoorbeelden van sociale media en webtools. Dat is spannend omdat een voorbeeld altijd afhankelijk is van allerlei factoren en daarom niet altijd hetzelfde effect hoeft te hebben op je eigen school. Toch gaf het gelukkig wel beelden en perspectief waarmee de aanwezige docenten, bestuurders en andere enthousiastelingen aan de slag kunnen gaan.

Naast de praktijkvoorbeelden ging ik ook in het op het online lesprogramma Mediawijsheid in het mbo (http://mediawijsheidinhetmbo.nl) waarbij de deelnemers zelf moest uitmaken hoe mediawijs zij eigenlijk zijn.
Ook hier was het spannend want dat is niet iets waar je zomaar antwoord op kunt geven! Nee, het geeft juist ruimte voor discussie en standpuntbepaling. Sociale media en mediawijsheid zijn twee thema’s die zich daar uitstekend voor lenen. Als leraar maatschappijleer geniet ik daarvan, want juist het gesprek zorgt ervoor dat er beweging komt! Die beweging is soms spannend voor individuele personen en organisaties maar kan ook ontspannend gaan werken omdat je er wezenlijke doelen mee kunt behalen!

Wat dat betreft had deze miniconferentie wel maxi mogen zijn, want er is zoveel om te bespreken en te delen… Maar, gelukkig hebben we daarvoor het internet waar dit allemaal vrolijk verder kan gaan via bijvoorbeeld de kanalen van Social media in het mbo (http://socialmediainhetmbo.nl)

Ik wil de organisatie, de sprekers en de deelnemers enorm bedanken voor deze (ont)spannende dagen en hoop jullie (online) weer te zien!

Ashwin Brouwer

maandag 18 november 2013

Social media in het mbo, de praktijkervaringen

Hoe werkt dat bij jouw les? Hoe doen jullie dat? Doet die student dat ook bij jou? Al dit soort vragen komen voorbij als je even plaatsneemt tussen een groep docenten. Dat kan gaan over instellingen, opleidingen, lessen of zelfs persoonlijke ervaringen met studenten. Het onderwerp kan veranderen maar de kern van de vraag blijft hetzelfde: praktijkvoorbeelden! Je zou kunnen concluderen dat docenten gek zijn op praktijkvoorbeelden. Een soort kennis fastfood waarbij je als docent niet hele theorieën hoeft te lezen of studies hoeft te volgen, maar gewoon gebruik kunt maken van de ervaringen van je collega’s. Niet voor niets zijn de ‘Edublogger’ websites zo ontzettend populair.

Social media in het mbo is ook zo’n Edublog waarop ik mijn praktijkvoorbeelden en ervaringen graag deel met anderen.
Omdat ik persoonlijk graag dingen anders doe dan gewoonlijk wil ik nogal eens iets uitproberen voor de klas en dat levert mooie situaties op. Maar het levert soms ook helemaal niets op. Gelukkig zijn beide interessant en worden deze pas echt leuk als je zelf de vertaling maakt naar een persoonlijke aanpak voor jouw eigen onderwijs.

In de workshop ‘Social media in het mbo, de praktijkervaringen’, op dinsdag 19 november samen met Jos Nijkrake én op vrijdag 22 november, neem ik jullie mee naar die ervaringen op instellingsniveau, opleidingsniveau en tijdens lessen om je vooral te enthousiasmeren je eigen conclusies eruit te halen voor je persoonlijke situatie.

Want hoe interessant de praktijk van een ander ook is, het is slechts een voorbeeld.
Ashwin Brouwer

donderdag 14 november 2013

Kansen pakken met sociale media!

Als ik met docenten praat over het gebruik van sociale media in het onderwijs, gaat het snel over de risico’s en gevaren. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat er bijna dagelijks berichtjes in de media verschijnen over de schaduwkanten.
Veel docenten kunnen je voorbeelden geven van incidenten op hun school, waarbij de sociale media een bedenkelijke rol hebben gespeeld. Wat mij opvalt is dat docenten die sociale media ‘ontdekt hebben’, die risico’s wat meer relativeren. Zij zien naast de risico’s ook de kansen van sociale media. Onbekend maakt onbemind en dat geldt voor sociale media in het bijzonder.

Zonder aan de risico’s van sociale media voorbij te gaan, praat ik tijdens de workshop over de kansen. Het geheim van goed onderwijs is immers afwisseling. Sociale media kunnen je die afwisseling bieden. Het is bovendien eigentijds en wat is er leuker dan dat? In de workshop passeren een aantal voorbeelden van zinvol gebruik van sociale media.
Aandacht ook voor mediawijsheid. Op dit punt kunnen studenten èn docenten nog wel wat leren.
Kortom: genoeg te bespreken tijdens deze workshop!

Graag tot ziens in Het Innovatiehuis.
John Hanswijk,
Kennisnet

Content met de sociale docent


Ik stel studenten regelmatig de vraag: zou je een maand zonder internet kunnen? Niet zelden antwoordt de student ‘ja’. Maar al zou de student dat willen, onze maatschappij kan nog geen seconde zonder deze vorm van verbondenheid. Denk maar eens aan banken etc.

Iedereen heeft er overal en altijd mee te maken, bewust en onbewust. Van wat ons te wachten staat, kunnen we ons geen voorstelling maken. Bedrijven hebben behoefte aan werknemers die gemakkelijk en deskundig met sociale media werken en die kunnen inspelen op snelle veranderingen. Kernbegrippen zijn bewustzijn, kennis, vaardigheden en houding.

Leerlingen/studenten van vmbo, mbo en hbo omarmden sociale media als early adapters, voor hen is het heel gewoon om deel te zijn van communities, permanent in contact te staan en alles te delen. Tot nu toe stelt het onderwijs zich afwachtend op; het ontbreekt aan structureel onderzoek waarmee bedrijven kunnen anticiperen op behoeften van ‘mediawijze’ medewerkers. Ook in het onderwijs zelf is er weinig effectief gebruik van sociale media.

Het Mediacollege Amsterdam heeft dit geconstateerd en vervolgens het initiatief genomen voor het ‘Practoraat Sociale Media’ met praktisch en toegepast onderzoek naar de mogelijkheden van sociale media in het onderwijs, dat eraan moet bijdragen dat het opleidingenpalet, curricula en de deskundigheid van docenten up-to-date en to-the-point zijn.

Op 19 en 22 november worden onderstaande vragen beantwoord met heldere, praktische voorbeelden, interessante tools en veel enthousiasme.
Waarom een Practoraat (Sociale Media)? En waarom over sociale media?
Wat is het doel van het Practoraat Sociale Media?
Op welke wijze worden deze doelen bereikt?
Hoe krijg je dit als onderwijsorganisatie voor elkaar?
Wie zijn betrokken bij dit project?
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Hoe kan iedereen de vruchten plukken van deze resultaten?

Tot in het innovatiehuis! Tot de 19de/22ste!
Jorick Scheerens