donderdag 14 november 2013

Content met de sociale docent


Ik stel studenten regelmatig de vraag: zou je een maand zonder internet kunnen? Niet zelden antwoordt de student ‘ja’. Maar al zou de student dat willen, onze maatschappij kan nog geen seconde zonder deze vorm van verbondenheid. Denk maar eens aan banken etc.

Iedereen heeft er overal en altijd mee te maken, bewust en onbewust. Van wat ons te wachten staat, kunnen we ons geen voorstelling maken. Bedrijven hebben behoefte aan werknemers die gemakkelijk en deskundig met sociale media werken en die kunnen inspelen op snelle veranderingen. Kernbegrippen zijn bewustzijn, kennis, vaardigheden en houding.

Leerlingen/studenten van vmbo, mbo en hbo omarmden sociale media als early adapters, voor hen is het heel gewoon om deel te zijn van communities, permanent in contact te staan en alles te delen. Tot nu toe stelt het onderwijs zich afwachtend op; het ontbreekt aan structureel onderzoek waarmee bedrijven kunnen anticiperen op behoeften van ‘mediawijze’ medewerkers. Ook in het onderwijs zelf is er weinig effectief gebruik van sociale media.

Het Mediacollege Amsterdam heeft dit geconstateerd en vervolgens het initiatief genomen voor het ‘Practoraat Sociale Media’ met praktisch en toegepast onderzoek naar de mogelijkheden van sociale media in het onderwijs, dat eraan moet bijdragen dat het opleidingenpalet, curricula en de deskundigheid van docenten up-to-date en to-the-point zijn.

Op 19 en 22 november worden onderstaande vragen beantwoord met heldere, praktische voorbeelden, interessante tools en veel enthousiasme.
Waarom een Practoraat (Sociale Media)? En waarom over sociale media?
Wat is het doel van het Practoraat Sociale Media?
Op welke wijze worden deze doelen bereikt?
Hoe krijg je dit als onderwijsorganisatie voor elkaar?
Wie zijn betrokken bij dit project?
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Hoe kan iedereen de vruchten plukken van deze resultaten?

Tot in het innovatiehuis! Tot de 19de/22ste!
Jorick Scheerens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten