dinsdag 8 januari 2013

Sociale media in het mbo - Wat verwachten we van het management?

'De docent maakt het verschil', een veel gehoorde uitspraak. En ook bij het gebruik van sociale media in het onderwijs is dat natuurlijk het geval. We kunnen met z'n allen prachtige dingen verzinnen en voorbeelden tonen van de wijze waarop sociale media het onderwijs kunnen verrijken, maar als de docent het niet zit zitten zal er weinig gebeuren.

Toch speelt het management uiteraard ook een belangrijke rol bij de innovatie van het onderwijs. Eén van de vragen waar op managementniveau over nagedacht zou moeten worden is: 'Op welke manier kunnen sociale media bijdragen aan de kernstrategie van de instelling?' Het gaat hier om het ontwikkelen van een visie op het gebied van het gebruik van sociale media. Daarnaast zal er nagedacht moeten worden over de implementatie, waar uiteraard ook de ondersteuning van docenten een belangrijke rol speelt.

En dan nog iets, moeten er afspraken op papier komen over de manier waarop er met sociale media wordt omgegaan? Wat mag je wel en niet zeggen op Twitter? Mag je als docent op Facebook vrienden worden met studenten?
Wat mij betreft een lastige kwestie. Kun je afspraken maken over iets dat zo laagdrempelig, open en persoonlijk is als sociale media? Overheerst hier de angst en proberen we risico's te beperken? En lukt dat dan ook door middel van een lijstje met afspraken?
Ik kan me niet herinneren dat we destijds ook afspraken gemaakt hebben over de wijze waarop we met elkaar mobiel gingen telefoneren of e-mailen.


Tijdens mijn presentatie 'Hoe?Zo! Sociale media in het mbo' (genoemd naar de publicatie die Kennisnet onlangs heeft uitgegeven) zal ik onder andere op deze aspecten ingaan.
Ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe jij hierover denkt en wat je ervaringen zijn!

Durf je te reageren of ben je bang de regels te overtreden...? ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten