dinsdag 14 oktober 2014

Themamiddag 6 november

Eén van de workshops die op 6 november zal plaatsvinden is het
MBOmediawijs, hét startpunt voor mediawijsheid in het mbo.
Jorick Scheerens van het MediaCollege Amsterdam, zal praktische voorbeelden en tools laten zien waarmee docenten in het mbo mediawijsheidslessen kunnen gebruiken, ontwikkelen en delen. Daarnaast zal een product van het Practoraat Sociale media genaamd Mbomediawijs.nl ter sprake komen, het startpunt voor mediawijsheid in het mbo. Op basis van het competentiemodel voor mediawijsheid zijn meer dan 50 lessen ontwikkeld die iedereen kan gebruiken. Ook zijn er zeer concrete docentinstructies en speciale mediawijze lessen in voorbereiding op, tijdens en na de stage te vinden op deze portal.
Er worden verder diverse tool besproken die door de deelnemers zelf ook gebruikt worden zoals Blendspace, Kahoot! en EDPuzzle. Het wordt een interactieve sessie vol kansen, mogelijkheden en inspiratie voor het onderwijs.

Voor de beste beleving en het maximale rendement gelieve een mobiele telefoon en bij voorkeur een tablet of laptop mee te nemen.

Een andere workshop die op die dag aan bod zal komen is
Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar toch niet op school? 
van Job Vos, jurist bij Kennisnet. De workshop geeft duidelijkheid over wat wel en niet mag bij het gebruik van Social Media in het onderwijs. Hoe ga je praktisch om met misplaatste teenertweet, want ‘internet onthoudt immers alles’? Job Vos, krijgt veel vragen van leraren en bestuurders over wat wetgeving zegt over gebruik van sociale media . Het blijkt een wijd verbreid misverstand dat er online een aparte wetgeving geldt. Een belangrijk uitgangspunt is: ‘online = offline’. Plaats niets op internet over leerlingen, leerkrachten of medewerkers, dat je in de kantine of in de schoolkrant ook niet zou zeggen of publiceren.

De ontwikkeling van techniek, ICT en internet, staat niet stil. Is er een grens aan die groei? We horen steeds vaker over afgeluisterde emailberichten, gelekte wachtwoorden of gehackte accounts. Als we kijken naar het onderwijs, horen we niet vaak dat er iets mis gaat op scholen. Er wordt meestal gehandeld op basis van het ‘gezond verstand’ van de bestuurders of docenten. Maar wat hebben scholen eigenlijk geregeld rondom privacy van leerlingen, het gebruik van social media of het toepassen van gepersonaliseerd leren? Als de techniek geen grenzen meer kent, leveren wet- en regelgeving dan misschien een belemmering op? Hoe zit het dan met de privacy-voorwaarden van die Sociale Media?  Door op tijd over privacy na te denken, hoeven docenten en bestuurders niet bang te zijn voor wetgeving, maar kunnen zij praktisch en bewust omgaan met persoonsgegevens!

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op praktische vragen en worden handhaven meegegeven waar rekening mee moet worden gehouden.

Doe meer met Social Media
Mariëtte Siemons zal namens Kennisnet ingaan op het méér doen met Social Media. Er worden diverse voorbeelden gegeven over toepassingen met sociale media. Welke soorten Social Media zijn er? En welke kun je gebruiken bij de verschillende didactische werkvormen? In een vogelvlucht worden bekende en onbekende tools gepresenteerd. En kun je zelf meedoen.
Verder wordt ook verteld waar je als mbo- school rekening mee moet houden met sociale media. De Hoe?Zo! – publicatie over sociale media in het mbo wordt hierbij als uitgangspunt genomen. En wil je dan nog meer weten? Tijdens de workshops zijn publicaties beschikbaar waar je verhalen uit de lespraktijk kunt lezen. Doe er je voordeel mee!

Om zo actief mogelijk mee te doen is het raadzaam een laptop, tablet of smartphone mee te nemen.

Spreekuur
Voor al je vragen over Social Media zijn bovengenoemde sprekers (ook virtueel) bereikbaar tijdens het SPREEKUUR vanaf 10.30 uur in het Innovatiehuis.
Stel je vraag alvast per mail of via Twitter en volg de #smihoSPR tweets.

Aanmelden voor de Themabijeenkomsten is niet meer mogelijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten